• office@federatiaromilor.org

CREZUL acţiunilor FeDeR se bazează pe:
. Respectul reciproc pentru experiența și expertiza acumulată;
. Credința că toate și toți vrem binele poporului rom;
. Lecția istoriei recente că împreună însemnăm mai mult decât separat;
. Energia noastră creatoare și de acțiune nu este folosită pentru a lupta împotriva altor lideri și lidere rome, și că ”dușmanul” este rasismul;
. Spritul critic între noi privind idei și acțiuni;
. Respectul față de fondatorii și fondatoarele autoorganizării romilor;
. Responsabilitatea faţă de poporul rom și fată de generațiile viitoare.


Politicile pentru romi au trei piloni principali:
1. Combaterea rasismului față de romi – Romanophobia
2. Promovarea identității și demnității prin mecanismele statutului de minoritate națională
3. Politicile sociale de îmbunătățire a condițiilor de viață

Feder va contribui la toți trei pilonii pornind de la principiul complementarității acestora, ceea ce până în prezent nu s-a realizat. În experiența recentă am pornit în acțiunile noastre de la premiza că acești trei piloni se anulează unul pe celălalt.
Astfel, scopul acţiunilor FeDeR este:
. De a ne apropia și proteja comunitățile de romi și toți membrii săi inclusiv copiii și femeile;
. De a lucra cu instituțiile statului astfel încât să funcționeze corect și echitabil pentru toți cetățenii români, inclusiv cei de etnie romă
. De a promova noi modele de lideri și lidere politici și civici centrați pe nevoile comunității și nu pe interesele individuale
. De a cultiva demnitătea umană în manifestarea identității rome în spațiul public și privat

Principiul acțiunilor noastre este nimic pentru romi fără romi la masa de dialog, de la nivel local până la nivel internațional.
FeDer vrea să contribuie la crearea unei comunități de activiști și activiste romi/e care să asigure protecție și solidaritate la nevoie pentru membrii și membrele sale.

Cum?

Feder acumulează prin asociațiile sale membre expertiză, experiență și cunoaștere în mai multe domenii de intervenție și acțiune pentru romi, prin:
. Dialog și negociere cu autoritățile locale, naționale și internaționale;
. Confruntare atunci când dialogul și negocierea nu sunt posibile;
. Mobilizarea comunităților de romi și liderilor și liderelor sale în jurul unor nevoi comune, colective;
. Solidaritate cu alte organizații ale societății civile și mișcări sociale;
. Promovarea cooperării cu structuriile asociatiative ale romilor și alte entități reprezentative ale romilor (ONG-uri ale romilor, grupuri de inițiativă, lideri de opinie romi, lideri formali și informali ai romilor, s.a.) în vederea întăririi capacității de dialog cu reprezentații guvernamentali în beneficiul comunităților cu romi;

. Crearea de spații de dialog și dezbatere pe teme de actualitate;
. Formarea unei noi generații de lideri și lidere bazată pe respect reciproc și respect pentru nevoile comunitățile locale;
. Cultivarea și întărirea memoriei colective a romilor cu accent pe robie, holocaust și autoorganizare.


Federația Democrată a Romilor nu participă la alegeri și nu implementează decât proiecte pentru întărirea capacității sale și pentru formarea unei noi generații de lideri și lidere.